Tín lý đầu tiên và cuối cùng là dòng máu giết mày,phải trông cậy vào Chúa là do đó, máu của Chúa đổ xuống mày được sống

User avatar
long
Posts: 655
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Tín lý đầu tiên và cuối cùng là dòng máu giết mày,phải trông cậy vào Chúa là do đó, máu của Chúa đổ xuống mày được sống

Postby long » Wed Jan 29, 2020 1:19 pm

Đơn giản vậy thôi đó,mấy thằng giảng đạo vẽ vời đủ thứ :idea:

User avatar
long
Posts: 655
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Re: Tín lý đầu tiên và cuối cùng là dòng máu giết mày

Postby long » Wed Jan 29, 2020 2:31 pm

Mới đẻ đã là dogma.Đi theo đấng AMGOD để rửa tội mới được sống
https://www.youtube.com/watch?v=zNBj4EV_hAo

User avatar
long
Posts: 655
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Re: Tín lý đầu tiên và cuối cùng là dòng máu giết mày,phải trông cậy vào Chúa là do đó

Postby long » Thu Jan 30, 2020 4:15 am

Không có gì thối tha hơn con người,không có gì dơ dáy cho bằng dòng máu mày
Attachments
vn.png
vn.png (1.27 KiB) Viewed 602 times

User avatar
long
Posts: 655
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Tín lý đầu tiên và cuối cùng là dòng máu giết mày,phải trông cậy vào Chúa là do đó, máu của Chúa đổ xuống mày được sống

Postby long » Thu Jan 30, 2020 9:07 am

biển báo nguy hiểm màu đỏ là vậy
Attachments
dan.png
dan.png (7.86 KiB) Viewed 598 times

User avatar
long
Posts: 655
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Tín lý đầu tiên và cuối cùng là dòng máu giết mày,phải trông cậy vào Chúa là do đó, máu của Chúa đổ xuống mày được sống

Postby long » Fri Jan 31, 2020 3:29 am

Dòng máu chết chóc,khi nào cũng đòi nạp năng lượng,đòi miếng ăn cho dữ ,đòi đẻ dòng đẻ giống nhiều vô rồi đời mày không còn giọt gì luôn!!!

User avatar
long
Posts: 655
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Tín lý đầu tiên và cuối cùng là dòng máu giết mày,phải trông cậy vào Chúa là do đó, máu của Chúa đổ xuống mày được sống

Postby long » Fri Jan 31, 2020 9:15 am

Dòng máu dogma chết chóc được làm thứ cỏ cây là may cho đời mày ở đó mà đòi làm amgod.Hết dzỡn mặt với đạo AMGOD chưa?!
https://www.youtube.com/watch?v=3gaTlgnguqYUser avatar
long
Posts: 655
Joined: Mon Aug 05, 2019 6:06 am

Tín lý đầu tiên và cuối cùng là dòng máu giết mày,phải trông cậy vào Chúa là do đó, máu của Chúa đổ xuống mày được sống

Postby long » Fri Jan 31, 2020 12:09 pm

Con người!
Attachments
dogma2.jpg
dogma2.jpg (34.37 KiB) Viewed 574 timesReturn to “CHRISTIAN-KITO HỮU”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests